Výrobní metody

Farmy pečují o dobré životní podmínky krůt v každé fázi jejich vývoje. Krůty jsou krmeny vysoce kvalitním krmivem a dostávají všechny ingredience nezbytné pro správný vývoj. 

Metody producji

Každá farma zabývající se chovem krůt je pod veterinárním dohledem. Všechny procesy a fáze chovu ptáků podléhají systémům zabezpečování kvality a zdravotní bezpečnosti a podléhají přísné kontrole. Obšírné znalosti, moderní technologie a dodržování hygienických pravidel jsou klíčem k ideálnímu procesu chovu krůt. Spotřebitelé si mohou být jisti, že výrobky, které dostávají, jsou kvalitní a bezpečné.