Vlastnosti agropotravinářské výroby v EU

Respektování životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat jsou jedny z hlavních rysů agropotravinářské výroby v Evropské unii. Klíčovou otázkou potravinového práva v Evropské unii je kontrola v každé fázi výroby. Jedním z nejdůležitějších prvků tohoto systému je zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, který se měl snažit poskytovat nejvyšší úroveň vědeckých poznatků, být transparentní a být schopen rychle reagovat.

Cechy produkcji rolno-spożywczej w UE

EFSA hodnotí dopad podmínek chovu a zacházení se zvířaty na zdraví zvířat i lidí, včetně provozovatelů potravinářského průmyslu. EFSA také sleduje bezpečnost krmiv, jejichž kvalita je důležitá pro zdraví zvířat, životní prostředí a bezpečnost potravin živočišného původu. EFSA dohlíží na riziko přepravy a skladování. Úřad posuzuje bezpečnost přípravy potravin, např. regulovaných složek potravin, jako jsou přídatné látky, látky určené k aromatizaci, enzymy a živiny.

Myšlenka je založena na řízení celého výrobního procesu od zdroje původu zvířat a správné výživy, přes porážku, balení a přepravu. Filozofie „z pole na stůl“ je komplexní strategii bezpečnosti potravin, která garantuje konečnému příjemci bezpečný a plnohodnotný produkt. Tento princip umožňuje identifikaci a kontrolu každého místa a procesu, kterým daný potravinový výrobek prochází, počínaje surovinami krmiv a konče obchodem. Díky tomu získáte výrobek, který splňuje nejvyšší standardy.