Experti / Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc

Experti

Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc – lékař, společenský aktivista.
Od 90. let spolupracuje s německými úřady sociálního a zdravotního pojištění a také s vědeckými společnostmi a společenskými organizacemi, zejména v široce pojaté oblasti veřejného zdraví. Navrhoval a tvořil mnoho zdravotních programů, mj. v rámci výživy a potravin, které byly realizovány zejména v polsko-německých pohraničních oblastech.

Lékařskou fakultu absolvoval v roce 1980 na Lékařské akademii v Poznani. Doktorskou práci obhájil v roce 1991. V roce 1999 obdržel vědeckou hodnost habilitovaného doktora. V roce 2015 mu prezident Polské republiky propůjčil vědecký titul profesor lékařských věd. Spolupracoval s významnými polskými univerzitami (Štětínskou univerzitou, Lékařskou univerzitou v Lublinu, Zelenohorskou univerzitou, Centrem lékařského postgraduálního vzdělávání ve Varšavě, Varšavskou univerzitou). Byl zakladatelem a rektorem neveřejné školy – Lubušské vyšší školy veřejného zdraví. V letech 2001-2004 byl národním konzultantem v oblasti veřejného zdraví. Navíc byl členem Komise veřejného zdraví Polské akademie věd a také Zdravotní epidemiologické rady ministra zdravotnictví. V roce 2016 mu byl udělen čestný doktorát Státní lékařské univerzity v Tarnopolu. Je autorem nebo spoluautorem více než 500 publikací v indexovaných polských a zahraničních časopisech, autorem mnoha vystoupení na polských a zahraničních vědeckých konferencích a také autorem a spoluautorem mnoha monografií a kapitol v učebnicích a knihách (celkový počet bodů 198,2 IF a 1246 bodů MNiSW [ministerstvo pro vědu a vysoké školství Polské republiky]). Byl vedoucím nebo realizátorem mnoha projektů v oblasti podmínek zdravotního stavu populace obyvatelstva, a také v oblasti akademického podnikání a inovativnosti při ochraně zdraví. Je členem mnoha vědeckých rad a také polských a zahraničních periodik tematicky spojených s veřejným zdravím. Byl animátorem mnoha regionálních a celonárodních akcí na podporu zdraví. Je také spoluautorem platných odborných programů pro všechny odbornosti v rozsahu veřejného zdraví (veřejné zdraví, zdravotní propagace a vzdělávání, environmentální zdraví) pro lékaře a jiné lékařské profese a také pro profese, které se uplatňují při ochraně zdraví. Od roku 2010 je předsedou Polské společnosti sociálního zdravotnictví a veřejného zdraví – jedné z nejstarších vědeckých lékařských společností. 

zobacz również

Podpora imunity těla pomocí diety

Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc - lékař, společenský aktivista.Od 90. let spolupracuje...