Eksperci / Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc

Eksperci

Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc – lekarz, działacz społeczny. Od lat 90-tych współpracuje z niemieckimi instytucjami ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz organizacjami naukowymi i społecznymi, szczególnie w szerokim wymiarze zdrowia publicznego. Kreował i tworzył wiele programów zdrowotnych, min. w zakresie żywienia i żywności, które były realizowane szczególnie na polsko-niemieckich obszarach transgranicznych .

Ukończył studia lekarskie w 1980 roku na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską obronił w 1991 roku. Uzyskał Stopień doktora habilitowanego w 1999 roku. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych nadał mu 2015 r. Prezydent RP. Współpracował z znaczącymi polskimi uczelniami (Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego -Warszawa, Uniwersytet Warszawski). Założyciel i Rektor niepublicznej uczelni Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego. W latach 2001-2004 był Konsultantem Krajowym w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Ponadto był członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia. W 2016 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu. Autor lub współautor ponad 500. publikacji w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz autor licznych wystąpień na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych a także autor i współautor licznych monografii i rozdziałów w podręcznikach i książkach (łącznie punktacja 198,2 IF oraz 1246 punktów MNiSW). Kierownik lub wykonawca wielu projektów z zakresu uwarunkowań stanu zdrowia populacji oraz przedsiębiorczości akademickiej i innowacyjności w ochronie zdrowia. Członek wielu rad naukowych, polskich i zagranicznych periodyków związanych tematycznie ze zdrowiem publicznym. Animator wielu regionalnych i ogólnopolskich akcji promocji zdrowia. Współautor obowiązujących programów specjalizacyjnych dla wszystkich specjalności w zakresie zdrowia publicznego (zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowia, zdrowie środowiskowe) dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych i zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Od 2010r. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – jednego z najstarszych naukowych towarzystw medycznych. 

zobacz również

Wspomaganie odporności organizmu dietą

Prof. dr. hab. n med. dr. h.c. Alfred Owoc - lekarz, działacz społeczny. Od lat 90-tych współprac...