Experti / Dr hab. Monika Michalczuk

Experti

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw. – dokončila studium na Fakultě zootechniky a také na Ekonomicko-zemědělské fakultě na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie [Vysoká škola zemědělského hospodářství ve Varšavě].

Vědeckou hodnost doktor zemědělských věd v oboru zootechniky získala v roce 2006 za práci, která se týkala „Vlivu vybraných náhrad antibiotických stimulátorů růstu na výsledky odchovu kuřat brojlerů“. V roce 2007 dokončila postgraduální studia „Živočišná výroba v Polsku po integraci s Evropskou unií“, SGGW ve Varšavě (téma práce: „Omezování a boj proti výskytu Salmonelv souladu s novými právními regulacemi EU“). Od roku 2007 pracuje v Ústavu chovu drůbeže Fakulty zootechniky SGGW ve Varšavě.

Je autorkou 80 vědeckých publikací a 30 populárně vědeckých prací určených pro praxi chovu drůbeže a také 40 zpráv přednášených na národních a zahraničních konferencích. Účastnila se mnoha kurzů a školení mj. v oblasti: rozvojové budoucnosti potravin, veterinárních požadavků při přímém prodeji výrobků živočišného původu, vedení výroby a prodeje výrobků živočišného původu v rámci okrajové, lokální a omezené hospodářské činnosti, ekologické výroby a také komercializace výsledků vědeckých výzkumů v přírodních vědách. Specializuje se na intenzivní systémy drůbežářské výroby a také zpracování metod pro získání nových výrobků živočišného původu se zvýšenou nutriční hodnotou.