Eksperci / Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw.

Eksperci

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw. – Pracownik Zakładu Hodowli Drobiu Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sekretarz Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA), członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Polskiego Towarzystwo Technologów Żywności.

Autorka 80 prac naukowych oraz 30 opracowań popularno-naukowych kierowanych do praktyki drobiarskiej i 40 doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in. z zakresu: przyszłość rozwojowa żywności, wymagań weterynaryjnych przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, ekologicznej produkcji i komercjalizacji wyników badań w naukach przyrodniczych. Specjalizuje się w intensywnych systemach produkcji drobiarskiej oraz opracowaniu metod pozyskania nowych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej.