Experti / Prof. Jan Jankowski

Experti

Prof. Jan Jankowski – vedoucí Katedry chovu drůbeže na Fakultě bioinženýrství zvířat. Je mezinárodně uznávanou vědeckou autoritou v oboru chovu drůbeže, odborníkem v oblasti chovu, odchovu a výživě krocanů. 

Jeho vědecký přínos představuje více než 400 originálních vědeckých publikací, včetně 161, které byly publikovány ve vědeckých časopisech indexovaných JCR a 1326krát citovány, s celkovým počtem bodů dle seznamu MNiSW [ministerstvo pro vědu a vysoké školství Polské republiky], který překračuje 4 tisíce a celkovým IF, který překračuje 150. Hirschův index – 18. Je také spoluautorem 17 knih, včetně 4, které byly vydány v zahraničí. Na ocenění zasluhuje kniha „Hodowla i użytkowanie drobiu“ (PWRiL, 2012) [„Chov a využití drůbeže“ (Všeobecné lesní a zemědělské vydavatelství, 2012)], kterou profesor Jankowski redigoval.

Mezi nejdůležitější praktické úspěchy je třeba započítat odchov 7 národních druhů krocanů, jejichž hybridy s obchodním názvem WAMA tvořily v letech 1985-1990 více než 90 % národních stád tohoto druhu ptáků a také zpracování nových programů výživy krocanů určených na porážku, které zvýšily efektivitu chovu a zlepšily životní podmínky ptáků a také omezily emise znečištění do okolního životního prostředí. Díky dokonalé znalosti praktických problémů chovu drůbeže a efektivní spolupráci s hospodářskými subjekty je většina výsledků výzkumů jeho týmu průběžně zaváděna přímo do praxe. Katedra chovu drůbeže je již mnoho let lídrem UWM [Varmiňsko-Mazurská univerzita v Olštýně] v komercializaci výsledků vědeckých výzkumů.