Blog / Cechy produkcji rolno-spożywczej w UE

Cechy produkcji rolno-spożywczej w UE

Poszanowanie środowiska i dobrostan zwierząt to jedne z głównych cech produkcji rolno-spożywczej w Unii Europejskiej. Kluczową kwestią prawa żywnościowego w Unii Europejskiej jest kontrola na każdym etapie produkcji. Jednym z najistotniejszych elementów tego systemu jest powołanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, który miał dążyć do zapewnienia najwyższego poziomu wiedzy naukowej i cechować się przejrzystością oraz zdolnością do szybkiej reakcji.

Cechy produkcji rolno-spożywczej w UE

EFSA ocenia wpływ warunków hodowli zwierząt i sposobu ich traktowania zarówno na zdrowie zwierząt, jak i na zdrowie człowieka, w tym operatorów przemysłu spożywczego. EFSA monitoruje również bezpieczeństwo paszy, której jakość jest istotna dla zdrowia zwierząt, środowiska i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. EFSA nadzoruje ryzyko transportu i przechowywania. Urząd ocenia bezpieczeństwo przygotowywania żywności np. regulowanych składników żywności, takich jak dodatki, środki aromatyzujące, enzymy i składniki odżywcze.

Idea opiera się na kontroli całego procesu produkcji od źródła pochodzenia zwierząt oraz prawidłowego żywienia, poprzez ubój, aż po pakowanie i transport. Filozofia „od pola do stołu” to kompleksowa strategia bezpieczeństwa żywności, gwarantująca finalnemu odbiorcy bezpieczny, pełnowartościowy produkt. Zasada ta pozwala na identyfikację i kontrolę każdego miejsca i procesu, przez które przechodzi dany produkt żywnościowy, poczynając od surowców paszowych, a na obrocie handlowym kończąc. Dzięki temu otrzymujesz produkt, który spełnia najwyższe normy.

Zobacz także

zobacz również

Cechy produkcji rolno-spożywczej w UE

Poszanowanie środowiska i dobrostan zwierząt to jedne z głównych cech produkcji rolno-spożywczej w ...

Czym wyróżnia się mięso z indyka?

Poszanowanie środowiska i dobrostan zwierząt to jedne z głównych cech produkcji rolno-spożywczej w ...

Metody produkcji

Poszanowanie środowiska i dobrostan zwierząt to jedne z głównych cech produkcji rolno-spożywczej w ...